Koleżanki i Koledzy!

Bardzo proszę o rozpowszechnianie listu, który może pomóc firmom noclegowym oraz atrakcjom turystycznym.

Pracujemy nad pismami do Rządu w których zostaną jeszcze raz przedstawione sprawy biur podróży, przewoźników, hotelarzy oraz innych podmiotów działających w turystyce. Dziś po 23:00 powinniśmy je zakończyć.

Zachęcamy kolegów z innych województw do podobnych działań!