Informacja od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu materiał dotyczący dodatkowego zasiłku opiekuńczego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS uruchomił dodatkową infolinię pod numerem: 22 560 16 00:

·         ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,

·         „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Z wyrazami szacunku,   

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych