Koronawirus – informacje dla turysty

Aktualnie sytuacja związana z wyjazdami wygląda następująco:

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Więcej informacj: https://gis.gov.pl/

Na bieżąco sytuację można monitorować na stronie MSZ – tam są jedyne wiążące informacje:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Jeśli chodzi o odwołanie wyjazdu, pobytu lub wycieczki turystycznej z biurem podróży:  jeśli na stronie MSZ znajdą się informacje o czerwonej strefie –  wtedy mogą mieć zastosowanie zapisy art. 47. pkt. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. „Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.”

Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie.


Aktualnie trudno przewidzieć jak rozwinie się sytuacja, przed każdym wyjazdem organizatorzy wyjazdów konsultują się ze swoimi przedstawicielami lub kontrahentami w miejscu docelowym imprezy czy wycieczki turystycznej, a także zasięgają informacji w swoje  Izbie Turystyki oraz na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego czy Ministerstwa Rozwoju (Departament Turystyki ) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sprawdzane są też informacje, które podają państwa i ich agendy w miejscu docelowym, do którego jadą turyści.

Proszę pamiętać, że wszyscy pracownicy turystyki dokładają jak największej staranności aby impreza turystyczna mogła się odbyć bez przeszkód.