W dniach 17-22.02.2020  w kilku miastach Polski odbyły się prezentacje „Białoruś – Turystyczna”.

W czasie spotkań w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i  Lublinie były prezentowane konkretne programy turystyczne  bezwizowe oraz z wizą.

Przedstawiciele Nowogródka zwracali uwagę, że żaden program turystyczny bez Nowogródka – miasta Adama Mickiewicza jest niekompletny.

Oferta sanatoryjna wzbudziła duże zainteresowanie. W sumie z Białorusi było 12 przedstawicieli biur podróży, sanatoriów i miasta Nowogródek. ITRP przez Regionalne Izby Turystyki udzielała pomocy przy organizacji spotkań. Izby starały się przyjąć naszych gości także małym poczęstunkiem oraz przekazywały drobne upominki. Białorusini ze swoje strony częstowali swoimi słodkościami, serami, kawasem chlebowym, herbatą czy trochę czymś mocniejszym.

Były też loterie w każdym mieście, a główna wygraną był pobyt weekendowy w Grodnie lub Brześciu. Po prezentacjach odbywały się rozmowy indywidualne.

Szkoda, że nasze portale turystyczne oprócz Rynku Turystycznego i Magazynu ALLinlusive nie zamieściły informacji o tych spotkaniach. Może frekwencja byłaby lepsza.