Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Zarząd Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowały Spotkanie Konsultacyjne dotyczące zapisów Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Hotelu Europejskiego we Wrocławiu w dniu 29.01.2020 o godz. 11:00- 15:00.

Spotkanie otworzył kol. Marek Ciechanowski. Przedstawił program i tematykę Konferencji.

W części oficjalnej głos zabrał Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw polskiej marki pan Andrzej Gut –Mostowy oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Michał Bobowiec.

Część merytoryczną  otworzył pan dyr. Dominik Borek z Ministerstwa Rozwoju, który w prezentacji „Koncepcyjne prace w obszarze legislacji turystycznej” postarał się omówić i przedstawić główne zapisy Białej Księgi.

W dalszej części odbył się panel, w którym udział wzięli: prowadzący Adam Karpiński oraz Rajmund Jacek Papiernik, Dominik Borek, Marcin Mączyński, Wojciech Biliński oraz Marek Ciechanowski .

Każdy z nich przedstawił zagadnienia, które nurtują jego środowisko, a mają odzwierciedlenie  w Białej Księdze.

Po przerwie kawowej rozpoczęła się dyskusja, w której bardzo aktywnym uczestnikiem był pan Minister Gut Mostowy. Zabierał głos, odpowiadał i zapisywał co ciekawsze wnioski.

W dyskusji poruszono bardzo dużo tematów i wątków, ale do najważniejszych można zaliczyć  następujące tematy:

Opłata Turystyczna i jej podział dla gminy, powiatu, województwa i Centrali, co z tego ma być finansowane, kto ma tymi środkami zarządzać. 

Opłata turystyczna jako narzędzie zmniejszania lub likwidacji szarej strefy w turystyce.

Hotele a ekonomia współdzielenia, równość podatkowa, ewidencja wszystkich obiektów.

Ustawa śniegowa.

Wykonywanie zawodu instruktora narciarskiego przez Polaków  w Austrii i we Włoszech.

Przewodnicy górscy – padł wniosek aby zorganizować oddzielne spotkanie tylko z tą grupą działającą w turystyce.

TFG a system zabezpieczeń na rzecz turysty – jest obietnica powołania Społecznej Rady Fundusz oraz możliwość wprowadzenia ulg w tym systemie.

Odniesienia i relacje w systemie POT-ROT i LOTy.

Przed zakończeniem dyskusji jeden z uczestników podziękował Ministrowi, że był od początku do końca dyskusji , gdyż był uczestnikiem wielu spotkań z poprzednikami i zawsze po części oficjalnej musieli się udać do innych „ważnych zadań” lub wyjechać na inne ważniejsze spotkanie.

Na zakończenie dyskusji Pan Minister deklarował ,że jest otwarty na spotkania a jego drzwi dla branży turystycznej są otwarte.  

Podczas wspólnego obiadu a także po nim trwały jeszcze kuluarowe dyskusje z przedstawicielami Ministerstwa rozwoju.

Udział wzięli  zaproszeni  przedstawiciele:

Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Dolnośląskiej Izby Turystyki

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Przewodnicy Sudeccy

Przewodnicy Miejscy i Terenowi

Piloci Wycieczek Zagranicznych

Hotelarze

Samorządowcy

Konferencję zaszczycili swoją obecnością:

Pan Andrzej Gut Mostowy – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spaw promocji  polskiej marki

Pan Michał Bobowiec – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Pan Paweł Wróblewski – Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Pan Rafał Szlachta –Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju

Pan Dominik Borek – Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju

Pan Mateusz Rafał – Doradca Ministra Rozwoju

Pan Wojciech Biliński – Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy UMWD

Później wręczono „Złote Odznaki ITRP” dla następujących osób i atrakcji turystycznych:

  • pan Paweł Wróblewski –Prezes DOT
  • pan Rajmund Jacek Papiernik –Dyrektor Biura DOT
  • Podziemne Miasto Osówka
  • Zamek Książ

Wręczenia dokonali:  pan Minister, pan Marszałek i Prezes ITRP.