Do członków Dolnośląskiej Izby Turystyki

                                  Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki na posiedzeniu w dniu 25.09.2019  jednomyślnie podjął decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2020 roku składki członkowskiej miesięcznie o 6 zł 66 gr. W związku z tym opłata kwartalna wzrośnie ze 180 zł do  200 zł a roczna z 720 zł do 800 zł. Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie też opłata  wpisowa dla nowo wstępujących podmiotów  ze 180 zł do 200 zł.

Podwyżka ta pozwoli na dalsze  utrzymanie biura, księgowości  oraz lokalu biurowego  pomimo wzrostu  cen, oraz wynagrodzeń  i  opłaty za wynajem lokalu.

Szukając oszczędności Zarząd postanowił, że od Nowego Roku noty księgowe nie będą już wysyłane tradycyjną pocztą a drogą mailową. W związku z tym  prosi  o podanie adresów mailowych osób odpowiedzialnych za rozliczenia, na które to adresy będą rozsyłane noty księgowe w formacie PDF.

Zarząd ma nadzieję że członkowie ze zrozumieniem przyjmą tę decyzję.