Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd ITRP i Warszawska Izba Turystyki zapraszają na Study Tour Białoruś 2019. Wyjazd realizowany przy udziale Ministra Turystyki Białorusi, Wydziałów Turystyki w Brześciu i Grodnie oraz BP Toptour Ivan Chura.

Wyjazd autokarem w terminie 11-15 Grudzień 2019. Wyjazd odbywa się na paszporty.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, ale nie później niż 3.12.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynatorem wyjazdu jest kol. Czesława Orłowska B.P.RAYTAN TOUR

Celem realizacji wyjazdu należy wypełnić zgłoszenie oraz przesłać scan paszportu ze zdjęciem na adres:  lub :  oraz dokonać wpłaty na konto:ITRP

50-029 Wrocław ul. Świdnicka 39

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

NR: 04 1440 1387 0000 0000 1126 5944

Study Tour Termin: 11-15.12.2019 cena 350 PLN/osoba

Dzień 1: WARSZAWA – BRZEŚĆ zbiórka godz.11,00 obok Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Wyjazd z Warszawy w kierunku granicy

Przekroczenie granicy, Przyjazd do BRZEŚCIA.. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Сmentatz katolicki. Kolacja .Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 2 : BRZEŚĆ – SKOKI –KAMIENIUKI.

Po śniadaniu – wyjazd do Kamieniuk oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: SKOKI – pałac rodziny Juliana Ursyna Niemcewicza. Przejazd w kierunku Puszczy Białowieskiej (KAMIENIUKI),przyjazd do Puszczy .Zwiedzanie : Muzeum Przyrodniczo – Leśne.dalej woliery ze zwierzętami., wycieczka objazdowa po Puszczy Białowieskiej: Polana Gościnna – jezioro Ladzkie ( jedyne jezioro w Puszczy Białowieskiej, ostoja ptactwa wodnego ) – Dąb „Patriarcha” ( jeden z największych dębów Puszczy Białowieskiej ) – sosna „Olbrzymia” droga „Carski Trakt” ( po trasie mijamy kilka mostków oznakowanych herbami carów rosyjskich). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,nocleg.

Dzień 3 : KAMIENIUKI-PRUŻANA– RÓŻANA – KOSÓW POLESKI –MIR.

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Grodna.Zwiedzanie po trasie przejazdu: PRUŻANA – zespół pałacowy w dawnym. majątku Szwykowskich; kościół, hala targowa. RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów, KOSÓW POLESKI – dawny pałac Pusłowskich; Mereszowszczyzna – odbudowany dwór; miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy, miejsce chrztu T. Kościuszki, dalej przejazd do Miru z zespołem pałacowo-parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4 : MIR- NOWOGRÓDEK-WASILISZKI – GRODNO .
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie :Nowogródek- dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. – WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła; Przyjazd do GRODNA . zwiedzanie : Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży, obiadokolacja , nocleg

Dzień 5: GRODNO –WARSZAWA

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Warszawy.

Cena zawiera:

-przejazd autokarem z Warszawy i z powrotem

-zakwaterowanie 4 noclegi ( każdy w innym miejscu )

-wyżywienie 2 razy dziennie

-bilety wstępów

-ubezpieczenie turystyczne

-opieka polskiego

Białoruś 11-15.12.2019

ZGŁOSZENIE STUDY TOUR 2019pdf