Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Oświata Wrocław” szkolenia: Kurs Pilota Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży DIT (wg. programu zatwierdzonego przez Zarząd DIT):

Termin : 26.10.2019 – 17.12.2019 r. zajęcia w soboty i niedziele)
Miejsce zajęć : Wrocław ul. Słubicka 29 – 33 sala 306
Ćwiczenie terenowe ( 2 dni ) : 07 – 08.12.2019
Egzamin Certyfikujący DIT: siedziba DIT
godz. 09.00 – 16.00 18.01.2020 ( sobota)
Koszt egzaminu i legitymacji : 220zł
Kierownik kursu:
Bożena Prus
tel. 71 791 30 92, +48 601 641 533

Zapisy on line na :
www.oswiata.wroc.pl

Dla pracowników i osób kierowanych przez Członków Dolnośląskiej Izby Turystyki, ITRP i DOTpromocyjna cena udziału w kursie : 600z ł brutto płatna w 3 ratach.

Cena obejmuje materiały pomocnicze drukowane i elektroniczne, udział w wykładach i ćwiczeniach, jednodniowe ćwiczenie terenowe, dwudniowe wyjazdowe ćwiczenie terenowe : Dolny Śląsk – Czechy ( w cenie kursu : transport autokarem, wyżywienie H/P, nocleg, trenerzy, sala na ćwiczenia animacyjne, ubezpieczenie itp. )