Koleżanki i Koledzy,

W załączniku poniżej prezentujemy założenia i ankietę Konkursu Touroperator Roku 2019.

Termin przysyłania ankiet jest tylko  od 20.10. 2019 do 10.11.2019.

Proszę o mobilizację.

Wręczenie nagród po raz pierwszy w Warszawie w czasie TTWARSAW.

Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres:

Regulamin i ankieta Konkursu TO 2019doc