W dniu 19 grudnia 2018 roku od godzin rannych, w Hotelu Piast we Wrocławiu odbyły się ostatnie w tym roku spotkania z Członkami Dolnośląskiej Izby Turystyki, podczas których omówione zostały zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie turystów oraz tematy z obszaru kształcenia pracowników sektora turystycznego  w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji . Współorganizatorami szkoleń była firma Signal- Iduna oraz Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan. Na szkolenia licznie przybyli nasi Członkowie – w sumie pojawiło się 51 osób.

 Józef Ratajski ze Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan przedstawił zintegrowany system kwalifikacji w sektorze turystyki. Przekonywał, że turystyka jest jedną z pierwszych branż, które wypracowały ramę kwalifikacji, w którą zostały wpisany wszystkie umiejętności zdobywane w ramach edukacji formalnej. Drugą częścią tych kwalifikacji są te, zdobywane w ramach edukacji poza formalnej. Ratajski mówił, że powoływanie sektorowych ram kompetencji rozpoczęło się w 2016 roku, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami, każda gałąź gospodarki powinna mieć sektorową radę kompetencji. Obecnie funkcjonuje 7 takich rad, kolejne mają być powoływane w następnych latach. Głównym zadaniem, które mają realizować rady jest dopasowanie kompetencji pracowników do współpracy z przedsiębiorcami. Wskazywał na to, że w sektorze turystycznym brakuje szkół branżowych z prawdziwego zdarzenia. Obecnie w składzie Sektorowej Rady Kompetencji dla sektora turystycznego jest 28 osób. Dodał, że na dokształcanie w ramach edukacji poza formalnej, z zakresu turystyki przeznaczone jest 7,5 mln zł, a Rada ma zarekomendować w jaki sposób zostaną wydane te pieniądze. Pokazał kilka możliwości gdzie Izby Regionalne mogą być liderem szkoleń oraz mogą  składać wnioski o Certyfikację określonych kompetencji np. z zakresu szkolenia kadr na potrzeby turystyki czy pilotów i rezydentów .

Kol. Elżbieta Krefta przedstawiła w części transportowej jak ważne są ubezpieczenia turystyczne ale muszą także być dobrze dobrane do odpowiednich krajów i destynacji, gdyż karta NFZ nie wszędzie jest honorowana lub ma bardzo ograniczony zakres usług medycznych. Zwróciła uwagę aby dokupować choroby przewlekłe gdy zostawiamy osoby starsze lub chore w domu a sami wyjeżdżamy. Signal-Iduna teraz prowadzi dużą akcje promocyjną dotyczącą  ubezpieczenia  kosztów rezygnacji  wraz z chorobami przewlekłymi, według wyliczeń jest to teraz najbardziej atrakcyjna oferta na rynku. Kolega Prezes DIT podkreślił bardzo dobrą współpracę naszej Izby z Signal –Iduną na wszelkich polach działalności Izby od Konferencji , przez wspólne imprezy do wystaw i targów o profilu turystycznym a także wydawanie wspólnego kalendarza.

 Po intensywnych warsztatach szkoleniowych, o godzinie 16:00 rozpoczęło się spotkanie Wigilijne, na którym mieliśmy zaszczyt gościć Członków DIT, zaproszonych gości, wśród których byli między innymi przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.  Podczas oficjalnego powitania wyróżnione zostały biura turystyczne, które działają na rynku turystycznym od 25 lat, wśród których znalazło się: Biuro Obsługi Turystycznej SKORPION Alicja Wrona, Biuro Turystyki i Usług Remedium, Biuro Podróży Profi-Tour, Biuro Podróży LIDO oraz Bus Marco Polo Wratislavia 1992 sp. z o.o., specjalną nagrodą wyróżniona została firma Salus HRM Sp. z o. o.

Wszystkich miło zaskoczyła niespodzianka przygotowana przez właścicieli biura Remedium, którzy z okazji swojego jubileuszu działalności poczęstowali uczestników Wigilii okazałym tortem i lampką szampana.

Uroczyste spotkanie pozwoliło wszystkim uczestnikom dokonać analizy mijającego roku w turystyce oraz przedstawić problemy dotyczące funkcjonowania biur podróży na rynku w nadchodzącym roku.

Dnia 18 grudnia odbyła się Wigilia w Jeleniej Górze , gdzie oprócz członków DIT uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego  i Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Specjalnym gościem był kol. Wojciech Chadży , właściciel firmy Kry-cha a także nowowybrany Przewodniczący Rady Miasta Jelenia Góra.

Dnia 20 grudnia w Legnicy odbyło się spotkanie świąteczne członków DIT z rejonu dawnego województwa legnickiego. Uczestnicy spotkania w  rozmowach przy potrawach wigilijnych zadawali pytania Prezesowi DIT – co  z obowiązkową przynależnością do samorządu gospodarczego, co się dzieje z funduszami zgromadzonymi w TFG , jakie to są sumy , czy są lokowane ? jeżeli tak to gdzie  i jakie są z tego przychody? jakie są koszty obsługi TFG, czy powstanie społeczna Rada Funduszu?

Te pytania nurtowały wszystkich , którzy w dniach 18-20 grudzień brali udział w szkoleniach i spotkaniach wigilijnych. Dlatego Zarząd DIT zwróci się z odpowiednimi pismami i pytaniami do właściwych organów TFG oraz MSiT.

Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom serdecznie dziękujemy za udział  i życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.