Kol. Wojciech Chadży został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jeleniej Górze na kadencję 2018-2022.

Firma Kry-cha- Wojciech Chadży działa w branży przewozu osób od dnia 12.10.1984 r.,  a więc już 34 lata. W tym okresie  firma wykonała wiele przewozów dla obsługi ruchu turystycznego w naszym regionie: szkoły, zakłady pracy oraz wiele  imprez w kraju i zagranicą. Posiada  mikrobusy o ilości miejsc od 9 – 20 miejsc  oraz  autokary o ilości miejsc 50. Każdy z nich posiada licencję międzynarodową, pełne ubezpieczenie OC, AC, NW. Aktualnie Firma zatrudnia kilkunastu kierowców o najwyższych sprawdzonych kwalifikacjach.

Jest laureatem prestiżowej nagrody w konkursie Wielka Mała Firma zorganizowanym przez Gazetę Prawną. Nagroda ta została przyznana nie tylko za rzetelność i wiarygodność firmy, ale również za pomoc i wspieranie takich instytucji jak: przedszkola, szkoły, drużyny sportowe i inne. Właściciel Firmy jest  również członkiem Rotary Club Jelenia Góra, który wspiera liczne akcje charytatywne.

Wojciech Chadży został uhonorowany za pracę w turystyce  Odznaką „ Za Zasługi Dla Turystyki” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki  oraz  Odznaką „ Za Zasługi Dla Województwa Dolnośląskiego” nadaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Firma jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystki oraz Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.