Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki 2018 w Kopalni Soli w Wieliczce.

Kopalnia Soli w Wieliczce, wpisana na Pierwszą Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, uznana przez Prezydenta RP za Pomnik Historii Narodowej. Wielicka kopalnia jest atrakcją turystyczną o światowym rozgłosie i najpopularniejszym zabytkiem techniki w Polsce.  Odnotowuje rocznie ponad milion zwiedzających z blisko 150 krajów. Podziemna Wieliczka jest miejscem międzynarodowych spotkań i konferencji oraz ekscytującym tematem dla zagranicznych mediów. Stanowi wizytówkę Polski, rozpoznawaną i cenioną markę, synonim rzetelności i najwyższej jakości.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, obchodzony jest od 27 września 1979 roku.  Coroczne święto służy kształtowaniu świadomości społecznej dotyczącej znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, stwarza okazję do wymiany poglądów na temat zadań i problemów stojących przed turystyką w kontekście jej wpływu na sferę kultury, polityki i gospodarki.

W tym roku w uroczystościach w Wieliczce, 28 września, wzięło  udział wielu zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Organizatorów reprezentowali  Witold Bańka, minister Sportu i Turystyki oraz Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Byli obecni parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, prezesi izb samorządu gospodarczego, prezesi i członkowie zarządów wiodących firm sektora turystyki, przedstawiciele nauki, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych .Galę otworzył Minister Bańka . Odczytał list Premiera Morawieckiego do branży turystycznej.

Głównym punktem Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki była uroczysta gala, podczas której Minister Sportu i Turystyki wręczył odznaki „Zasłużony dla turystyki” . Największą grupę stanowili  Przewodnicy po Krakowie, działacze ZHP oraz 2 bardzo ciekawe wyróżnienia dla : Neli Małej Podróżniczki oraz dla pana Dariusza Rogowskiego za sprawne  wprowadzenie na polski rynek turystyczny Dyrektywy UE  dotyczącej imprez turystyczny oraz powiązanych usług turystycznych, co przełożyło się na naszą nową Ustawę. W imieniu odznaczonych głos zabrała Mała Podróżniczka Nela.

Rozstrzygnięto Mistrzostwa Blogerów :wręczono 3 nagrody pieniężne 10 tyś, 6 tyś i 3 tyś.

O konkursie można przeczytać na stronach POT. Startowało 16 blogerów , którzy reprezentowali 16 województw. Ich zadaniem było przygotowanie relacji z podróży po wybranym regionie i opublikowanie jej na łamach bloga oraz dedykowanego serwisu internetowego. Konkurs jest inicjatywą Polskiej Organizacji Turystycznej i pierwszą w Polsce akcją mającą na celu stworzenie unikalnych przewodników po miejscach pomijanych w tradycyjnych informatorach turystycznych.

W sobotę odbyło  się Posiedzenie Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki. Szkoda ,że nie zwołano Rady POT. Była to okazja aby członkowie tych dwóch Rad się poznali i może ustali wspólny front działań dla polskiej turystyki.

W obchodach uczestniczyła  delegacja ITRP/DIT .

Wykorzystano materiały ze strony POT.