Kolejna, udana konferencja turystyczna w Świdnicy za nami

Miasto Świdnica, LOT Księstwo Świdnicko- Jaworskie, SYMBIOZA, Dolnośląska Izba Turystyki wraz z Izbą Turystyki RP, zorganizowali w dniach 10-11 października bieżącego roku w Świdnicy Konferencję turystyczną, której hasłem było – „Jak złapać turystę w sieć? Sieciowe produkty turystyczne w czasach experience economy”. W dwudniowych wykładach i warsztatach specjalistycznych z obszaru turystyki i hotelarstwa brali udział przedstawiciele: władz samorządowych, organizacji branżowych, lokalnych grup działania, firm turystycznych, hoteli, pensjonatów, restauracji oraz środowisk przewodników i pilotów wycieczek. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści reprezentujący czołowe uczelnie i instytucje badające zmiany zachodzące na polskim rynku usług hotelowych oraz turystycznych. Dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży turystycznej, w tym członków naszej Izby cieszyły się warsztaty praktyczne dotyczące zmian w ustawie o usługach turystycznych – prowadzone przez dr Jerzego Raciborskiego oraz warsztaty omawiające przepisy RODO w turystyce, prowadzone przez Pan Adama Stanacha. Swoje prelekcje oraz warsztaty w dziesięciu sesjach przedstawili: Pan dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, Pani prof. dr hab. Magdalena Kachniewska, Pani dr inż. Iwona Michalina Batyk, Pani dr Elżbieta Wąsowicz – Zaborek , Pani Violetta Hamerska, Pan Rajmund Papiernik  oraz Pan Adam Karpiński.

Poza warsztatami, prelekcjami i spotkaniami kuluarowymi dotyczącymi kierunków zmian w turystyce, hotelarstwie oraz możliwościami współpracy biznesu z samorządem, można było zapoznać się ze specjałami kuchni dolnośląskiej, jak również zobaczyć wyroby lokalnych rzemieślników.

Pierwszego dnia konferencji Prezes ITRP i DIT Pan Marek Ciechanowski, wyróżnił złotymi odznakami branżowymi izb samorządy lokalne, których działania związane są z promocją i wsparciem dla lokalnych firm turystycznych i organizacji społecznych.  Złotą odznakę ITRP  otrzymała Miasto Świdnica z kolei złotą odznaką DIT uhonorowane zostało Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Wśród nagrodzonych znalazły się również firmy turystyczne, których działalność znacząco przyczynia się do rozwoju turystyki, złotą odznakę DIT otrzymali: Pani Lucyna Mikołajko, Pani Urszula Przybyszewska, Pan Andrzej Poznański. Złotą odznakę ITRP otrzymali: Pani Sławomira Małgorzata Ignatowicz, Pan prof. Jacek Ruszkowski, Pan Krzysztof Mrowiec. Dodatkowo  na wniosek Zarządu DIT, przyznane  zostały nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla:  Biura Podróży Beata Olipra,   Biura Turystyczno – Usługowego „Juventur Wałbrzych” Sp. z o.o., Biura Podróży Giecewicz Travel, Biura Podróży Z.STANISZEWSKI. Szczególne wyróżnienie i podziękowania za pięćdziesięciolecie pracy naukowej otrzymał  Pan prof. Jacek Ruszkowski od Zarządu i Członków Izby Turystyki RP, które oficjalnie, podczas uroczystości otwarcia konferencji, wręczył Pan Prezes Marek Ciechanowski.

Po zakończeniu obrad w drugim dniu konferencji, odbyło się posiedzenie Zarządu ITRP oraz DIT, na którym omówione zostały sprawy bieżące jak również ustalono orientacyjny termin obchodów dziesięciolecia działalności ITRP, które odbędą się na Dolnym Śląsku w 2019 roku. W ocenie uczestników spotkania branży turystycznej w Świdnicy, organizatorzy zasługują na duże wyrazy podziękowania, za zaangażowanie i wspaniałą organizację.

Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Facebook Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy