Regionalna Instytucja Finansująca informuje o trzecim naborze wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji przez WARR S.A. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa.

W załączeniu przesyłam pliki ogłoszeń dla poszczególnych działań.

Poniżej linki do strony WARR S.A., zawierające szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz skrót informacji o realizowanym projekcie:

http://www.warr.pl/2005/index.php?s=268&mu=1&m=130

http://www.warr.pl/2005/index.php?s=269&mu=1&m=131

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu
oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. – Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

oraz

Poddziałanie1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018 r.

 

Celem głównym projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu) w wysokości do 100 000,00 PLN.

Treść ogłoszenia – 1.2.1

Treść ogłoszenia – 1.2.2