Szanowni Państwo,

 

w imieniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361) określająca nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku usług turystycznych. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów ww. ustawy zmianom ulegną również przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i realizowanych względem niego obowiązków.

 

Wskutek nowelizacji przepisów obowiązki ustawowe wobec TFG obejmą nowe podmioty – przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz zmianie ulegnie wzór comiesięcznej deklaracji. W nowej deklaracji przedsiębiorca turystyczny będzie zobowiązany do wykazania danych dotyczących umów o udział w imprezie turystycznej zawartych z podróżnymi jako organizator turystyki oraz (ewentualnie) umów zawartych jako przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

 

Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki określone zostały również nowe wysokości składek odprowadzanych na rzecz TFG. Wysokość składki będzie uzależniona od środka transportu, miejsca docelowego wyjazdu, terminu dokonywania wpłat przez klientów oraz rodzaju świadczonej usługi. Składki będą bardziej zróżnicowane ale ich wysokość wciąż będzie się mieścić w przedziale 0-15 zł.

 

Z dniem 1 lipca 2018 roku uruchomiona zostanie również nowa EWIDENCJA przedsiębiorców turystycznych – Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Będzie ona zawierać informacje o wszystkich przedsiębiorcach, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dane zgromadzone w Ewidencji umożliwią podróżnym weryfikację wiarygodności przedsiębiorców oferujących imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne. Użytkownicy Ewidencji będą mogli uzyskać m.in. informacje o statusie przedsiębiorcy, zakresie terytorialnym, na jakim może świadczyć usługi, posiadanych zabezpieczeniach finansowych itp. Brak informacji o danym przedsiębiorcy w Ewidencji będzie natomiast jednoznaczną wskazówką, że taki przedsiębiorca nie jest uprawniony do wykonywania działalności regulowanej organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Tym samym nowa Ewidencja może zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych oraz pozytywnie wpłynąć na jakość świadczenia usług na rynku turystycznym.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zmianami przepisów, jakie zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Tekst nowej ustawy oraz opublikowane dotychczas akty wykonawcze dostępne są tutaj. Jednocześnie informujemy, że w miarę uchwalania kolejnych aktów prawnych związanych z rynkiem usług turystycznych, a w szczególności związanych z funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego informacje pod wskazanym adresem będą na bieżąco aktualizowane.

 

Z poważaniem

Biuro Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

www.ufg.pl