X Międzynarodowe Targi Turystyki we Wrocławiu

W dniach 23-25 lutego 2018r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyły się X Targi Turystyki, w których czynny udział wzięła Dolnośląska Izba Turystyki oraz Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Na stoisku Izby prezentowana została oferta kilkunastu biur podróży prezentujących różnorodną ofertę turystyczną.

Za długoletnią współpracę Izba otrzymała nagrodę od MTT Wrocław w postaci statuetki „Złoty Wystawca” oraz smakowitego piernika! Nagrodę odebrał nasz przedstawiciel – Bernard Cieślawski.

Podczas uroczystego otwarcia imprezy targowej miały być wręczone Odznaczenia Państwowe dla działaczy Dolnośląskiej Izby Turystyki z okazji 25-lecia DIT.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 745 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostali na wniosek Ministra Sportu i Turystyki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce:

ZLOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Ciechanowski Marek

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Cieślawski Bernard, Giecewicz Edward, Nawrocka- Ślażyk Danuta

O godz. 12:00 rozpoczęły się wcześniej zaplanowane obrady Rady Krajowej ITRP, w których udział wzięli również Członkowie Zarządu DIT. Podczas spotkania wyznaczono terminy składania sprawozdań do 31 marca bieżącego roku, ustalono datę i miejsce następnego posiedzenia na 14 kwietnia podczas Targów Turystycznych w Zabrzu, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ITRP odbędzie się 10 maja 2018r., miejsce zostanie ustalone w terminie późniejszym. Dyskusja dotyczyła zmian jakie powinny być wprowadzone w Statucie ITRP oraz jakimi zadaniami ma zając się ITRP, w taki sposób by nie kolidowało to z programem Izb Regionalnych. Omówiono spotkania w GITD 14.02.2018, MSIT dotyczące hoteli oraz spotkanie obejmujące swą tematyka przewodników i pilotów wycieczek zagranicznych z dnia 15 luty 2018r. Podjęto decyzję dotyczącą nieprzygotowywania stoiska ITRP na Targach Turystycznych w Katowicach z powodu wysokiej ceny powierzchni wystawienniczych.

Następnie odbyło się spotkanie Prezesa ITRP z Wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej kol. Wojciechem Wielejko. Omówiono możliwe formy współpracy obu organizacji. Główne punkty to: uzgadnianie i występowanie wspólnie w sprawach przepisów prawa dotyczących turystyki oraz powrót do idei utworzenia wspólnej Komisji ds. wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podczas wieczornego bankietu przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Turystyki wręczył na ręce Prezesa MTT Wrocław – Pana Przemysława Bandury Złotą Odznakę DIT.