W dniach 9-10 lutego w Poznaniu odbywały się targi turystyczne – „Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych”. Impreza zgromadziła wielu wystawców z kraju i zagranicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele regionów turystycznych, firm transportowych oraz wielu touroperatorów i przedstawicieli branży powiązanych z turystyką.

Dolnośląska Izba Turystyki oraz Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej wystawiła swoje materiały na stoisku Wielkopolskiej Izby Turystyki.

Podczas licznych spotkań branżowych na uwagę zasługuje debata zatytułowana „Nowe zasady dla turystyki”, podczas której omówiono zmiany legislacyjne dotyczące nowej Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na wstępie przedstawione zostały szczegóły zmian w przepisach przez Radcę Prawnego Doktora Dominika Borka z Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat wprowadzonych zmian, w której uczestniczyli Pan Marek Kamieński V-ce Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, Pan Zbigniew Adamów-Bielkowicz Redaktor Naczelny „Rynku Turystycznego” oraz Adam Karpiński z Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród uczestników tego spotkania znaleźli się koleżanki i koledzy z Dolnośląskiej Izby Turystyki: Danuta Nawrocka – Ślażyk, Marek Ciechanowski oraz Janusz Szopf. Spotkanie to było jedynie zwiastunem dyskusji, która zapewne przeniesiona zostanie na szczebel lokalny i dotyczyć będzie wielu aspektów związanych ze zmianami w prawie turystycznym.

W sobotę 10 lutego dobyło się kolejne spotkanie eksperckie dotyczące zmian w ustawie – debata z touroperatorami nt. nowej ustawy – Spotkanie Rynku Turystycznego, w której uczestniczył między innymi Prezes Izby Turystyki Rzeczpospolitej Marek Ciechanowski.

Źródło zdjęcia: http://www.tour-salon.pl/en/tour_salon_in_s_nutshell/tour_salon_2018/