Koleżanki i Koledzy,
otrzymaliśmy instrukcje dotyczące wypełniania deklaracji do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (pierwszy dotyczący sposobu wypełniania deklaracji papierowej, a drugi – e-deklaracji.) – poniżej znajduje się informacja jak odnaleźć w/w materiały. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i korzystania!

W filmach zostały przedstawione najważniejsze kwestie wybrane na podstawie najczęściej zadawanych pytań, zgłaszanych wątpliwości i popełnianych przez przedsiębiorców błędów w wypełnianiu deklaracji.

Filmy instruktażowe pt. „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – jak wypełnić deklarację papierową” oraz „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – jak wypełnić e-deklarację”, zostały upublicznione na kanale YouTube. Filmy można wyszukać wpisując: deklaracja tfg.

Ponadto linki do filmów znajdują się również na Portalu UFG (www.ufg.pl) w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny/Dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych/Deklaracja

oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny/Dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych/Najczęściej zadawane pytania.