W Katowicach zakończyły się  Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017. Na targach  prezentowane były oferty touroperatorów,  regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i rekreacji, usług transportowych i hotelarstwa, kierowane zarówno do indywidualnego, jak i biznesowego klienta. Prawie 200 wystawców z Tunezji, Belgii, Gruzji, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy i Polski.  Śląska Izba Turystki wraz z ITRP miały wspólne stoisko. W pierwszym dniu odbyło się spotkanie Zarządu ITRP  oraz Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki. Omawiano aspekty współpracy oraz jak reprezentować najlepiej interesy branży  w rozmowach na szczeblu krajowym. W czasie spotkania zwrócono uwagę na małe środki finansowe jakimi dysponuje ITRP.

Później odbyła się Rada Krajowa ITRP . Zostały przedstawione uwagi jakie ITRP zgłosiło do projektu  ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dalej zastanawiano się co dalej po Kongresie Turystyki Polskiej , który odbył się w dniach 12-14.10.2016 w Świdnicy. Ustalono, że należy dążyć do zorganizowania Konferencji – Współpraca Samorządu Terytorialnego i Branżowego, jakie kompetencje samorządowcy mogliby przekazać  w turystyce. Przyjęto Patronat nad Targami Travel Show w Nadarzynie. Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ITRP odbędzie się we Wrocławiu 24 maja o godz.11.00.