We Wrocławiu dnia 9 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ITRP, które obradowało w siedzibie DIT.  Zebranie podsumowało  ostatni rok pracy Rady Krajowej ITRP.

Po dyskusji i na wniosek Komisji Rewizyjnej ITRP udzielono absolutorium  Radzie Krajowej. Główne wątki dyskusji  i uchwały to:

– Walne przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady Krajowej

– Walne  zaakceptowało stanowisko Rady Krajowej ITRP z dnia 17.03.2016 w sprawie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

– Walne zwróciło się do członków ITRP aby bardziej włączyli się w przygotowania Kongresu Turystyki Polskiej

– Postanowiono aby członkowie Regionalnych Izby Turystyki przystąpili bezpośrednio do ITRP z zachowaniem dotychczasowych warunków finansowych

– Targi Turystyczne  mają  być stoiska ITRP lub ITRP z Regionalnymi Izbami ale  tylko tam gdzie będą dobre warunki ekonomiczno –prawne

– Postanowiono aby podjąć kroki w celu odbudowy struktur ITRP w województwach gdzie wcześniej funkcjonowały Regionalne Izby Turystyki

Na zakończenie obrad Walne upoważniło Zarząd ITRP o wystąpienie o  Honorową Odznakę „Za zasługi dla turystyki” dla Śląskie Izby Turystki z okazji 25- lecia działalności.

Przyjęta Uchwała i Wnioski Walnego Zebrania będą tematem  obrad  najbliższej Rady Krajowej ITRP.

Invalid Displayed Gallery