ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ BEZPIECZNE WAKACJE!

Dolnośląska Izba Turystyki we Wrocławiu oraz Klub Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży „ południk Silesia ” im. Leszka Łyszczarka Dolnośląskiej Izby Turystyki mają zaszczy zaprosić na VI Dolnośląską Konferencję Promocji Turystyki DIT.

Konferencja odbędzie się 22.04.16 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23 (w budynku Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ) nr 510 V piętro, w godz. 09:00 – 13:30.

Konferencja organizowana jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Cel Konferencji to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska korzystających ze zorganizowanego całorocznego wypoczynku. Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację geopolityczną, prelegenci przybliżą w sposób pragmatyczny aktualny system prawny dotyczący obsługi podróżniczej.

Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane a w szczególności: wszystkich organizatorów turystyki dla dorosłych i dzieci ,mieszkańców Dolnego Śląska, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych realizujących wycieczki szkolne, zielone szkoły itp., organizacji samorządowych , przedstawicieli mediów, pilotów wycieczek i rezydentów biur.

Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres e-mailowy : lub faksem tel.71 341 03 70 do 19 kwietnia 2016 r.

Dla każdego zgłoszonego uczestnika przewidziane są materiały poglądowe.

Prezes Zarządu
Dolnośląskiej Izby Turystyki
Marek Ciechanowski

 

Program konferencji DIT Bezpieczne Wakacje 2016

KARTA ZGŁOSZENIA