22.04.2016 r. odbyła się kolejna – coroczna konferencja Bezpieczne Wakacje zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Turystyki oraz Klub Pilota „południk SILESIA”. Wszyscy, którzy nie mogli przybyć mogą zapoznać się z materiałami, które znajdują się w załącznikach.

Prezentacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Przepisy dla podróżnych 2016

Bezpieczne Wakacje 2016 – terroryzm