Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki i Stowarzyszenie „Turystyczna Trzynastka” zapraszają na study tour po atrakcyjnych miejscach Dolnego Śląska.

Oferta adresowana jest do biur podróży, które w swojej ofercie mają wycieczki na Dolny Śląsk, oraz do tych, które taką ofertę zamierzają wprowadzić.
Impreza trwa od 29 do 31.03.2016. Rozpoczęcie w Ludwikowicach, gdzie należy dojechać we własnym zakresie. Pozostałe świadczenia w czasie imprezy są bezpłatne.

Zgłoszenia do dnia 01.03.2016 na adres e-mail: .
O udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszają Marek Ciechanowski – Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Zdzisław Łazanowski – Prezes Stowarzyszenia „Turystyczna Trzynastka”

Program wyjazdu