Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zarząd DIT oraz Komisja ds. pilotów wycieczek i rezydentów w najbliższym czasie rozpocznie Certyfikację Pilotów Wycieczek Zagranicznych, którzy mają nabyte uprawnienia pilota wycieczek a z różnych przyczyn nie potwierdzili tych uprawnień w określonym czasie w Urzędzie Wojewódzkim lub Marszałkowskim.

Zainteresowani muszą złożyć wniosek ( w załączeniu ) do DIT a Komisja Egzaminacyjna zweryfikuje te uprawnienia. W przypadkach nie budzących żadnych wątpliwości zostaną wydane dokumenty DIT potwierdzające uprawnienia pilota i rezydenta biur podróży ( wzory jak w regulaminie postępowania egzaminacyjnego ).

Opłata wynosi 100 PLN dla członków DIT i 200 PLN dla pozostałych wnioskodawców.

Dokumenty można przesyłać lub składać do biura DIT od 16.02.2016 na adres :

Biuro DIT
ul. Świdnicka 39,
50-029 Wrocław

Z turystycznym pozdrowieniem

Marek Ciechanowski
Prezes DIT

Bronisław Syposz
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Wniosek