Jelenia Góra, Legnica oraz Wrocław to trzy miasta gdzie odbyły się Regionalne Spotkania Członków DIT w dniach 11, 12 i 14 stycznia 2016.

Wszystkie spotkania prowadził Prezes DIT kol. Marek Ciechanowski. Przedstawił główne problemy, bolączki oraz sukcesy Zarządu DIT w roku 2015. Podkreślił, że wiele problemów i tematów z ubiegłego roku będzie dalej aktualnych w 2016 roku . Do nich należy zaliczyć :

  1. Organizację Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy – październik 2016
  2. Szkolenia i wprowadzanie w życie nowej Dyrektywy Unijnej w sprawie turystyki
  3. Zmiana Ustawy o usługach turystycznych
  4. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
  5. Współpraca na linii Agent – Organizator

Później zostały wręczone Certyfikaty Członkowskie DIT i ITRP. W dalszej części, podczas dyskusji można wyodrębnić następujące problemy, które sygnalizowali członkowie Izby :

  • więcej spotkań i wyjazdów integracyjnych
  • godne pożegnania właścicieli firm turystycznych, którzy odchodzą na emerytury oraz powołanie Komisji Historycznej DIT
  • dalsze prowadzenie szkoleń i egzaminów na pilotów wycieczek zagranicznych
  • XXV DIT – ma to być duża uroczystość poprzedzona cyklem imprez przez cały rok 2017 oraz wydać medal XXV-lecia dla członków DIT
  • kontynuować dalej współpracę z DOT, Signal-Iduna, Rzetelną Firmą i KRD oraz innymi naszymi partnerami

Firma NIKA – OW Bałtyk z okazji swojego 35 –lecia zaprosiła członków DIT na wyjazdowe spotkanie integracyjne w dniach 6-8 maja 2016 do Mrzeżyna.

Wszystkie spotkania zakończyły się skromnymi poczęstunkami.

Obradował w dniu 14.01.2016 Zarząd DIT, który przeanalizował wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi w czasie spotkań regionalnych.
Powołano Komisję Historyczną DIT a Przewodniczący został kol. Jan Kulpiński, emerytowany właściciel BP Jan-Tur Jawor.
Powołano Koło Przewodników Miejskich we Wrocławiu przy DIT. Koło liczy 8 członków.
Omówiono wstępny program obchodów XXV DIT – ma to być cykl imprez, zakończenie to duża uroczystość w odpowiedniej oprawie artystycznej oraz nagrody w postaci wyróżnień odznakami resortowymi, dolnośląskimi oraz państwowymi.