W imieniu ITRP przekazujemy komunikat Krakowskiej Izby Turystyki, która reprezentuje nas na terenie małopolski, skąd pochodziło BP Intertour.

„W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krakowskiej Izby Turystyki dotyczącymi upadłości biura podróży Intertour,
Informujemy, że biuro to nie jest i nigdy nie było naszym członkiem.
Równocześnie przypominamy, że przed wykupieniem wczasów, wycieczki, jakiejkolwiek formy wyjazdu warto zasięgnąć informacji o naszej rekomendacji i kondycji sprzedającego w naszym biurze.

Zarząd
Krakowskiej Izby Turystyki

Link do informacji Marszałka Małopolski, który uruchomił polisę upadłego Biura Podróży INTERTOUR.

Przekazujemy również informacje Wielkopolskiej Izby Turystycznej (ITRP) która:
„…informuje, że nasz członek BP INTERTOUR z Piły nie ma nic wspólnego z upadłym BP Intertour z Krakowa. BP INTERTOUR z Piły jest naszym członkiem od 1992, od samego początku istnienia izby, do tej pory nie mieliśmy żadnych skarg i zażaleń na jego działalność, biuro posiada nasza rekomendację na rok 2015. Biuro działa niezmiennie na rynku od 25 lat, ciężko pracując na swoją renomę, a medialna nagonka powoduje nierzetelność przekazywania informacji. Dlatego raz jeszcze informujemy, iż BP INTERTOUR z Piły jest samodzielnym podmiotem, nie mającym nic wspólnego z upadłym przedsiębiorcą.”

Kontakt do naszych regionalnych izb turystyki w których można zasięgnąć informacji na temat rekomendacji biur podróży.