W dniach 27.02 – 1.03.2015 odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki we Wrocławiu. W otwarciu MTT brali udział miedzy innymi : Ambasador Indonezji, Minister Tomasz Jędrzejczak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Na wspólnym stoisku DIT i ITRP wystawiało się kilkanaście zrzeszonych podmiotów. Ich materiały reklamowe (katalogi, broszury i ulotki) cieszyły się dużą popularnością. Dolnoślązacy szukają wycieczek innych niż są oferowane przez dużych touroperatorów. Biura Podróży w swej ofercie zaproponowały wycieczki po Polsce, do Czech, Grecji, Chorwacji i do Brandenburgii a w szczególności do Cottbus – przedstawiciel tego regionu był gościnnie na naszym stoisku. Dla dzieci i młodzieży kolonie oraz obozy w ciekawych regionach kraju i Europy.
Podczas Targów w dniu 27.02.2015 obradowała Rada Krajowa ITRP. Tematyka spotkania dotyczyła roli samorządu gospodarczego w życiu społeczno-gospodarczym kraju oraz w turystyce. Rada Krajowa podjęła kilka Uchwał i stanowisk dotyczących rozpatrywanej materii. Najważniejsze z nich to: ustalenie Terminu Walnego Zgromadzenia Członków ITRP na dzień 15 maja 2015 we Wrocławiu, wystosowanie pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rada Krajowa ITRP przyjęła również założenia VIII Kongresu Turystyki Polskiej.