W dniu 28.06.2014 odbył się pierwszy egzamin dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży.

Organizatorem egzaminu przeprowadzonego w siedzibie DIG była Dolnośląska Izba Turystyki. Po pomyślnie zdanym egzaminie, wieńczącym szkolenie zorganizowane przez Biuro Podróży „Oświata”, przybyło 14 nowych pilotów, którzy będą stanowić zalążek bazy DIT. Mamy nadzieję, że sprawdzą się w codziennej pracy na rzecz touroperatorów zrzeszonych w naszej Izbie.