3 kwietnia 2014 roku, Sala Muzeum Etnograficznego w Warszawie była świadkiem uroczystości obchodów XX-lecia Warszawskiej Izby Turystyki. Kol. Andrzej Szymański – Prezes WIT przywitał gości i uczestników a później przedstawił historię WIT.

Wśród gości byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Targów Warszawskich i Poznańskich, IT RP, PUIT, radia, Wiadomości Turystycznych i wielu innych organizacji. Podsumowanie XX-lecia było okazją do nagrodzenia wielu działaczy WIT-u odznaczeniami resortowymi „ Za zasługi dla Turystyki”, medalem Pro Masovia i dyplomami uznania nadanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, statuetkami Zarządu WIT dla członków założycieli z 1994 roku oraz specjalnymi statuetkami dla biur, które w 2014 roku obchodzą swoje 25-lecie. Specjalną nagrodę OSCARA WIT – otrzymał kol. Aleksander Giertler a długoletni dyr. biura izby WIT – kol. Wiesław Piegat – otrzymał statuetkę 1 – go Turysty WIT.
Było kilka wystąpień gości zaproszonych, którzy życzyli dalszych owocnych lat działalności dla dobra polskiej turystyki i samorządu branżowego. Życzenia od członków IT RP przekazał kol. Marek Ciechanowski. Na zakończenie wystąpiła znana kapela warszawska a goście i uczestnicy spotkania mogli porozmawiać o problemach turystyki przy dobrym małym poczęstunku.