W dniu 27.03.2014r. odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ITRP.
Organizatorem tego zebrania była Śląska Izba Turystyki kierowana przez Koleżankę Krystynę Papiernik.

W reprezentacyjnej sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dokonano podsumowania działalności ITRP w roku 2013.
Uhonorowano odchodzącego na zasłużony wypoczynek współtwórcę i pierwszego prezesa Kolegę Aleksandra Giertlera.
Wakujące miejsce zajął Marek Ciechanowski, prezes DIT i wiceprezes DOT-u, którego uczestnicy zebrania wybrali zdecydowaną większością głosów.
Do składu Rady Krajowej wybrano dwóch nowych członków: Rafała Marka z KIT i Krzysztofa Mrowca z BIT.
Uzupełniono skład sądu branżowego o przedstawiciela DIT Zbigniewa Staniszewskiego, wiceprezesa tejże.

Sprawozdanie z zebrania(w formacie .pdf)