Nowy rok rozpoczęliśmy ważnym szkoleniem dotyczącym, stale zmieniającego się podatku VAT.
Szkolenie odbyło się w dniu 10.01.2014 w sali konferencyjnej DIG.Obecnych było ok. 50 osób reprezentujących branże: turystyczna, hotelarską, transportową i gastronomiczną.

Prowadzącą była Pani Agata Krawczyk z Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie.
Znakomite przygotowanie merytoryczne sprawiło, że słuchacze z zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu, zadając szereg istotnych dla przedsiębiorców pytań.
Przed szkoleniem swój produkt przedstawiło Biuro Podróży „Wakacje we Francji”.
Zebrani wysoko ocenili szkolenie deklarując chęć uczestnictwa we wszystkich tego typu inicjatywach Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki.