22 lutego b.r. odbyło się w Łodzi Forum Organizatorów i Agentów Turystycznych, zorganizowane w trakcie łódzkich targów „Na styku kultur”

Inicjatorami i wspólorganizatorami forum była Izba Turystyki RP oraz Travel Trade Gazette a także DIT. Prowadzone przez p. Marka Traczyka-Redaktora Naczelnego TTG spotkanie miało dać odpowiedzi branży na bardzo aktualne ostatnio i wręcz kluczowe pytania dotyczące zabezpieczeń działalności organizatorów a przede wszystkim kosztów tych zabezpieczeń. Oprócz przedstawicieli samorządu branżowego: ITRP, OSAT, Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki oraz PIT (który jednak wcześniej z niewiadomych przyczyn opuścił tą ważną debatę) obecni byli przedstawiciele ubezpieczycieli oraz MSiT a także właściciele licznych biur podróży z całego kraju.DIT reprezentowali: Marek Ciechanowski,Danuta Nawrocka,Bronisław Cieślawski,Aleksander Sobera oraz Agnieszka Świetlik -Prus.

Po bardzo trafnym i dobrze identyfikującym problemy branży wprowadzeniu p. Marka Traczyka rozgorzała emocjonalna dyskusja na temat sposobów i kosztów zabezpieczeń działalności organizatorów oraz aktualnym stanie prac legislacyjnych w tym zakresie. Większośc opinii była zbieżna w krytycznym stosunku do kierunku oraz sposobu pracy ministerstw (MSiT oraz MF) nie uwzględniających interesów oraz uwag branży. Dominował też pogląd, że uogólnianie problemu kilkunastu zeszłorocznych upadłości organizatorów nie ma uzasadnienia oraz nie może skutkować tak znacznym wzrostem obciążeń dla całych rzesz małych organizatorów, którzy nie podejmują dużego ryzyka. Ponadto ich zabezpieczenie jest w zupełności wystarczające już na obecnym poziomie. Potwierdził ten fakt przedstawiciel Signal Iduna – p. Jerzy Świątek, który podkreślił, że ze strony jego firmy rekomendowano pozostawienie stawek zabezpieczeń na dotychczasowych poziomach. Podkreślano też, że problem ma dużo znamion problemu czysto medialnego i związanego z tym – problemu politycznego, który ma być załatwiony kosztem małych organizatorów.

Głosy przedstawicieli biur zmierzały do stwierdzenia, iż ryzyko podejmowane przez duzych organizatorów charterowych musi być podejmowane na ich własny koszt a nie koszt ogółu biur a czasem i na koszt społeczny (Mazowiecki Urząd Marszałkowski do dziś nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów zeszłorocznych upadłości).

W podsumowaniu dyskusji, prowadzący p. Marek Traczyk stwierdził, że branża turystyczna, tak rozdrobniona obecnie i artykułująca często sprzeczne opinie, powinna mówić możliwie jednym głosem, co będzie o wiele skuteczniejsze wobec administracji państwowej. Zadeklarował również dalsze wsparcie branży w tych działaniach.

Bezpośrednio po Forum, odbyło się również na terenie Targów Łódzkich, spotkanie międzyizbowego Zespołu d/s Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, w którym oprócz oddelegowanych przedstawicieli Izb ITRP, PIT i PITM, wzięła również udział p. E.Wyrwicz Z MSiT oraz przedstawiciele łodzkiego Urzędu Marszałkowskiego.DIT reprezentowali : Aleksander Sobera oraz Agnieszka Świetlik-Prus.

NA spotkaniu zaprezentowano m. in. Kodeks Dobrych Praktyk w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz omówiono wstęnie uwagi do projektu Rozporządzenia ME w sprawie Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Postanowiono również przygotować wystąpienie z wnioskiem o zrównanie w świetle zapisów prawnych przynajmniej w części obowiązków, komercyjnych i niekomercyjnych organizatorów turystyki, którzy w wielu przypadkach stanowią właściwie szarą strefę gospodarki.

Wieczorem na Gali Wystawców trwała dalej dyskusja ,a przy dobrej muzyce nie zabrakło chętnych do pląsów na parkiecie. Zorganizowano także konkursy w Black Jacka gdzie M.Ciechanowski wygrał
zdecydowanie a w Ruletkę był drugi wyprzedziła go tylko para mieszana z Wielkopolski. Umiejętności nabyte w czasie spotkań DIT-u w Casinos Poland procentują.
23 lutego o 10,15 rano do jednego stołu zasiedli przedstawiciele IT RP,PIT,OSAT,PZOT i próbowali znaleźć wspólne stanowisko jak najlepsze dla branży w negocjacjach z rządem w sprawie zabezpieczeń dla biur podróży i klientów . Są postanowienia ale jak będą realizowane to czas okaże . Zwłaszcza ,że 26.02 Konwent Marszałków podjął decyzję ,że Marszałkowie nie będą sprowadzać klientów upadłych biur podróży do Polski. (Opr A.Sobera)