Zabezpieczenia na rzecz klientów, a Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w ramach Forum Organizatorów Turystyki i Agentów Turystycznych – piątek, 22 lutego godz. 13.00 – 15.00, prowadzenie: Marek Traczyk, organizator: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Travel Trade Gazette

Problem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki to w obecnej chwili niewątpliwie jeden z najbardziej gorących tematów branży turystycznej. Toczy się dyskusja, jak powinno być zmienione prawo turystyczne, aby nie dopuścić do zjawisk jakie wystąpiły w 2012 r. Jakie zmiany należy dokonać w systemie zabezpieczeń , aby odbudować wizerunek biur podróży w Polsce oraz zaufanie klientów a jednocześnie nie wprowadzić destabilizacji na rynku usług turystycznych.

Organizatorzy Forum zapraszają do dyskusji i próby znalezienia odpowiedzi na pytania:

  • Czy uszczelnienie obecnego prawa wystarczy, aby rozwiązać problem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki? Jakie należy wprowadzić zmiany?
  • Czy i o ile należy podnieść gwarancje dla organizatorów turystyki?
  • Czy system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki w Polsce winien być stworzony od podstaw?
  • Czy jest konieczność wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia organizatorów turystyki w postaci urystycznego Funduszu Gwarancyjnego i w jakim kształcie?

Liczymy na Państwa głos w dyskusji oraz pomoc w wypracowaniu racjonalnych wniosków, które zostaną wykorzystane w procesie kształtowania prawa z zakresu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety