Członkowie Dolnośląskiej Izby Turystyki obchodzili jubileusz XX-Lecia. Uroczystość odbyła się w dniu 19.10.2012r w gościnnych progach Hotelu Tumskiego we Wrocławiu.

Wykład pod tytułem: „XX lat w służbie turystyki na Dolnym Śląsku – udział Dolnośląskiej Izby Turystyki w tworzeniu nowego wizerunku turystycznego regionu” wygłosił Prezes DIT Marek Ciechanowski. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali historii Izby i jej wybitnych założycieli.

Po wykładzie nastąpił wzruszający moment udekorowania odznaczeniami resortowymi, regionalnymi i medalami XX lecia Dolnośląskiej Izby Turystyki.
Odznakę Honorową za Zasługi Dla Turystyki otrzymali z rąk Dyrektora Wydziału Turystyki UMWD, Wojciecha Bilińskiego:

 • Biuro Podróży „Polkąty” z Kątów Wrocławskich,
 • Agnieszka Świetlik-Prus,
 • Wojciech Chadży,
 • Jerzy Wróbel.

Kolejnym odznaczeniem była odznaka Zasłużonego Dla Dolnego Śląska, którą Pani Grażyna Malczuk, Wiceprzewodnicząca Zarządu Województwa Dolnośląskiego wręczyła:
Złotą:

 • Markowi Ciechanowskiemu,
 • Zbigniewowi Staniszewskiemu,
 • Bronisławowi Syposzowi,

Srebrną:

 • Barbarze Zabieglik,
 • Danucie Nawrockiej-Ślażyk,
 • Andrzejowi Jaworskiemu,
 • Aleksandrowi Soberze.

Dla upamiętnienia jubileuszu został wydany medal XX-Lecia Dolnośląskiej Izby Turystyki,
który w pierwszym rzędzie otrzymali dotychczasowi prezesi DIT:

 • Krzysztof Nowak,
 • Henryk Zubrzycki,
 • Andrzej Jaworski,
 • Marek Ciechanowski.

Pozostałe złote medale otrzymali:

 • Wydział Turystyki UMWD,
 • Jerzy Pokój,
 • Aleksander Giertler,
 • Jacek Włodyga,
 • Dolnoślaska Organizacja Turystyczna,
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza,
 • Buro Promocji Miasta Wrocławia,
 • Signal-Iduna Ubezpieczenia Oddział Wrocław,
 • Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej,
 • Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Cottbus,
 • Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,
 • Port Lotniczy Wrocław,
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych.
  • Srebrne medale XX-Lecia DIT otrzymali:

 • Bronisław Syposz,
 • Włodzimierz Perliceusz,
 • Edward Bieleńko,
 • Bożena Prus,
 • Bernard Cieślawski,
 • Elżbieta Cieślawska,
 • Barbara Dąbrowska,
 • Edward Giecewicz,
 • Andrzej Goch,
 • Helena Dźwigońska,
 • Joanna Lewicka-Leksińska,
 • Jadwiga Lewental,
 • Renata Piechowicz,
 • Grażyna Rusin,
 • Jerzy Ludwin,
 • Danuta Nawrocka-Ślażyk,
 • Marek Krzan,
 • Mieczysław Modliński,
 • Stanisława Ślebzak,
 • Jan Kulpiński,
 • Wiesław Dzierzba,
 • Teresa Czerwińska,
 • Jerzy Lewandowski,
 • Andrzej Kot,
 • Zbigniew Staniszewski,
 • Barbara Zabieglik,
 • Zdzisława Walawska,
 • Stanisław Kruk-Ołpiński,
 • Iwona Krasoń,
 • Zbigniew Łabaz,
 • Bronisław Strugała,
 • Krystyna Juszkiewicz,
 • Jan Błaszków.

Srebrnymi medalami nagrodzono biura obchodzące XX-Lecie w 2012 roku:

 • BUS MARCO POLO WRATISLAVIA 1992,
 • AS-TUR 4 Jelenia Góra
 • Promotion Club Maas Omega Wrocław,
 • PIAST-TOURIST,
 • Promotion A. Jędrzejewska,

oraz izby turystyki stale współpracujące z DIT:

 • Warszawska Izba Turystyki,
 • Wielkopolska Izba Turystyczna.

Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono te biura które obchodziły XV-lecie działalności:

 • ALTUR Wałbrzych,
 • AMIGO Wrocław,
 • ELIN Wrocław,
 • MARION Oława.

Następnie Prezes Marek Ciechanowski i prowadząca konferencję Barbara Zabieglik wiceprezes DIT poprosili o zabranie głosu zaproszonych gości.
Przemawiali i wręczali nagrody pamiątkowe:

 • Prezes ITRP Aleksander Giertler,
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Województwa Dolnośląskiego Grażyna Malczuk,
 • Prezes Warszawskiej Izby Turystyki Andrzej Szymański,
 • Wicestarosta Kłodzki Adam Łącki,
 • Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Cottbus Claudia Frohner,
 • Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński,
 • Dyrektor Signal-Iduna Ubezpieczenia Jerzy Świątek.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się raut, w czasie którego w swobodnej atmosferze można było snuć wspomnienia o minionych latach działalności Dolnośląskiej Izby Turystyki i plany na przyszłość.