W Warszawie dnia 20 lipca 2012 w Hotelu Gromada „Domu Chłopa „ odbyła się Debata która miała odpowiedzieć na następująca pytania dotyczące polskich biur podróży: Jaka jest ich kondycja? Czy można lepiej zabezpieczyć klientów przed niebezpieczeństwem upadku wybranego przez nich biura?
Gdzie są realne problemy tego sektora działalności gospodarczej.

Organizatorami Debaty byli :

 • Izba Turystyki RP,
 • Polska Izba Turystyki,
 • Polski Związek Organizatorów Turystyki,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT,
 • Redakcja TTG Polska,
 • Stowarzyszenie Polskich Mediów,
 • Warszawska Izba Turystyki
 • Dolnośląska Izba Turystyki.

Zaproszonymi byli :

 • Pani Minister – Katarzyna Sobierajska,
 • Posłowie – pan Grzegorz Górski i Janusz Piechociński,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Urzędy Marszałkowskie,
 • Instytut Turystyki Polskiej
 • przedstawiciele organizatorów turystyki i agenci turystyczni czyli nasza branża.

Otwarcia i wprowadzenia w tematykę dokonał pan Marek Traczyk.
Przedstawił sytuację medialną oraz dane liczbowe z których wynika ,że w Europie upadło 240 tyś firm a w tym samym czasie w Polsce 673 co stanowi 0,02 % z 3 742 700 działających w 2009 roku firm. Rok 2012 do końca czerwca upadło 450 firm w Polsce czyli 2,5 firmy dziennie. Najwięcej upadków jest w branży : budownictwo, handel, transport i produkcja mebli.
Turystyka jest działalnością regulowaną dyrektywą Unii Europejskiej oraz Ustawą o Usługach Turystycznych. Ustawa o Usługach Turystycznych mówi także o obowiązku zapewnienia środków na pokrycie kosztów:

 • powrotu do kraju
 • zwrotu zaliczek za wycieczki, które nie zostaną zrealizowane
 • zwrotu części zaliczek, w przypadku gdy część wypoczynku nie została zrealizowana,
 • zwrotu pieniędzy za niezrealizowane wycieczki

Konwent Marszałków proponuje konieczność zweryfikowania ustalonych kwot minimalnych i stawek procentowych tak, aby dawały możliwość zabezpieczenia interesów klientów zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Są także inne rozwiązania, jak stworzenie nowego funduszu gwarancyjnego ( składki na fundusz dobrowolne lub obligatoryjne), uszczelnienie obecnego systemu i wdrożenie lepszych mechanizmów kontroli,
indywidualne ubezpieczenia klientów od bankructwa biura.
Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się Debata a raczej wygłaszanie własnych lub organizacyjnych opinii jak mamy tę sytuację poprawić oraz zapobiec upadkom biur na przyszłość a raczej zapewnić pełną ochronę naszym wspólnym klientom. Wszyscy podkreślali, że nie można podwyższać stawek ubezpieczenia gwarancyjnego/Pani Minister, posłowie, branża/ a dalej już były różnice gdyż PZOT i PIT chcą funduszu gwarancyjnego, podobne stanowisko prezentuję Polska Izba Ubezpieczeń.
Nikt nie mówi jaki ma to być fundusz, przez kogo zarządzany .

Stanowisko IT RP w tej sprawie jest następujące:

 • nie podwyższać stawek ubezpieczenia gwarancji dla organizatorów turystyki
 • dla nowych organizatorów bez żadnego stażu podnieść te stawki i to znacznie
 • polisa gwarancyjna oraz umowa generalna musi być u jednego ubezpieczyciela
 • rozważyć wprowadzenie indywidualnego ubezpieczenia dla klienta od bankructwa lub nie odbycia podróży
 • większy nadzór nad firmami które organizują wczasy na lotach charterowych
 • nie tworzyć nowych funduszy gwarancyjnych

Sala miała bardzo mało czasu na wypowiadanie się w tej materii.
Głosy zabrało kilka osób a co warto zaznaczyć ,że czynny udział
w bardzo skróconej dyskusji brali przedstawiciele będący członkami IT RP.
Dyskusja na koniec została zdominowana przez panią reprezentującą Krajowy Rejestr Długów /KRD/ gdyż wywody o solidności KRD itp. wywołały burzę protestów i zarzutów do tej firmy .
Po tych gorących wystąpieniach Debata się zakończyła.
Czy przyniosła odpowiedzi na nurtujące pytania ??
Czy znalazła nowe rozwiązania które poprawią wizerunek branży ?
Czy będziemy lepiej chronić naszych klientów ??

Odpowiedź o godz. 19 dały nam Fakty , które były cały czas na Sali w Domu Chłopa.

Chciałbym poinformować, że przed Debatą wspólnie z p. Marcinem Papiernikiem złożyliśmy nasze stanowisko do Prezesa UOKiK w sprawie KRD.

Po Debacie organizacje samorządu turystycznego ustaliły ,że odbędzie się robocze spotkanie celem dalszej wymiany poglądów które ma na celu wypracowanie może wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Marek Ciechanowski