Kolejne Spotkanie Opłatkowe Członków DIT-u odbyło się 20.12.2011 o godz.14.00 w sali konferencyjnej DIG we Wrocławiu.

Przy wspólnym stole, na którym znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne, zasiadło ok. 30 osób pracujących w Biurach Podróży zrzeszonych w DIT.
Naszą „Wigilię” rozpoczął Prezes DIT Pan Marek Ciechanowski, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Póżniej wszyscy składali sobie życzenia, zdrowia, szczęścia w rodzinach i w działalności biznesowej.
W rozmowach w gronie kolegów wyrażano nadzieję, że nadchodzący 2012 rok będzie co najmniej tak pomyślny, jak ten, który za kilka dni się kończy.
Wszyscy wiążemy wielkie nadzieje z EURO 2012. Może ta wielka sportowa impreza stanie się początkiem wielkiej promocji Dolnego Śląska i naszej organizacji w roku jubileuszu jej XX-lecia.