Już po raz czwarty odbyła się w dniu 15.12.2011, zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Turystyki konferencja pod nazwą „Bezpieczny Autokar”, poświęcona zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w przewozach autokarowych.

O celowości organizowania tego typu spotkań świadczy zarówno zainteresowanie przewoźników, których było ok. 30, jak i opinie naszych partnerów, czyli Inspekcji Transportu Drogowego i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Według danych przez nich przedstawionych, stan bezpieczeństwa na drogach, w odniesieniu do transportu autokarami turystycznymi znacząco się poprawił. W wyniku prowadzonych przez Policję i ITD konroli stwierdzono, że stan techniczny autokarów jest zadowalający i umożliwia bezpieczny przewóz pasażerów.

Na konferencji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowali:

  • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Adrian Gierczak
  • Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej ITD Pan Mariusz Kaczmarz

W imieniu Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji występowali:

  • Pani Podinsp. Marzena Graczyk
  • Pan Podkomisarz Paweł Urbańczyk

Po przedstawieniu zebranym danych statystycznych, Pan Mariusz Kaczmarz zapoznał zebranych ze zmianami w Ustawie z dn.15.07.2011 o czasie pracy kierowców.
W kolejnej prezentacji przedstawił Rozporządzenie UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy,obowiązujące od 04.12.2011.
Kolejny, ostatni temat przedstawiony przez Pana Mariusza Kaczmarza dotyczył przepisów o przewozie dzieci do lat 12 w autokarach.

Zebrani wyrazili zadowolenie ze sposobu przeprowadzenia konferencji, którą z ramienia DIT prowadzili:

  • Wiceprezes DIT Pani Barbara Zabieglik
  • Członek Zarządu DIT Pan Bernard Cieślawski

Na zakończenie wszyscy organizatorzy spotkania zgodnie stwierdzili, że należy organizować specjalistyczne konferencje dla wybranego grona odbiorców, co podniesie jakość usług świadczonych przez podmioty zrzeszone w DIT.

Miłym akcentem było wręczenie honorowej odznaki „Za Zasługi dla Turystyki” naszej koleżance Pani Grażynie Rusin, za jej aktywność na rzecz turystyki i transportu autokarowego. Wreczenia dokonała Pani Barbara Zabieglik-Wiceprezes DIT