Uchwałą Zarządu DIT z dnia 08.11.2011 w poczet członków Dolnośląskiej Izby Turystyki przyjęto firmę HOTELS MANAGEMENT Tadeusz Szymkowiak z siedzibą we Wrocławiu. Nowoprzyjętemu członkowi naszej Izby życzymy pomyślności w prowadzeniu działalności oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju branży turystycznej na Dolnym Śląsku