W dniu 14.10.2011r. w „Sali Czarnej” Hotelu Tumskiego odbyła się konferencja pod nazwą „Uwarunkowania Prawne w Funkcjonowaniu Branży Turystycznej”, której organizatorami byli: Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląska Izba Turystyki.

Ze względu na wagę poruszanych tematów oraz znaczenie dla gospodarki turystycznej województwa , patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Współorganizatorem był nasz wypróbowany partner biznesowy Signal-Iduna Polska.
Otwarcia dokonał Prezes DIT Pan Marek Ciechanowski.
Jako pierwsza wystąpiła Pani Cecylia Pawlikowska-Krzesińska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zapoznając zebranych z przebiegiem tegorocznej akcji wakacyjnej dla dolnośląskich dzieci i młodzieży. W kolejnym punkcie Pani Ewelina Bogacz- Kaniewska, reprezentująca Wydział Turystyki UM WD dokonała prezentacji istotnych zmian w Ustawie o świadczeniu usług turystycznych, podkreślając ich znaczenie dla funkcjonowania branży.
Również Pani Ewelina zapoznała uczestników konferencji z aktualnymi wymaganiami stawianymi pilotom i przewodnikom wycieczkowym oraz organizatorom ich zatrudniąjacym.
Jako ostatnia w pierwszej części konferencji wystąpiła Pani Marta Koprowska, która dokonała oceny akcji zawierania nowych umów gwarancyjnych obowiązujacych organizatorów i pośredników turystycznych. W dalszej części dokonała prezentacji nowego produktu firmy Signal-Iduna, jakim jest „ SIGNAL-IDUNA CARD”.

Po przerwie nastąpiła prezentacja na temat klauzul zakazanych w warunkach uczestnictwa, którą przygotował w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie szczegółowy, Pan Zygmunt Rajchemba z Delegatury Dolnośląskiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wielu spośród uczestników wzięło udział w ożywionej dyskusji na tematy zawarte w tym wystąpieniu, zwracając przede wszystkim uwagę na nieetyczne zachowania niektórych kancelarii prawniczych celowo działających na szkodę organizatorów turystyki i tym samym całej branży turystycznej.

Na zakończenie konferencji Prezes DIT Pan Marek Ciechanowski dokonał podsumowania konkursu na najlepszych ogólnopolskich i dolnośląskich touroperatorów oraz wręczenia nagród laureatom, wśród których znależli się:

 • Kategoria touroperatorów ogólnopolskich:
  • I miejsce Nowa Itaka Opole
  • II miejsce Rainbow Tours Łódź
  • III miejsce Sky Club Warszawa
 • Kategoria touroperatorów dolnośląskich:
  • I miejsce Juventur Travel Wałbrzych
  • II miejsce Remedium Wrocław
  • III miejsce Biuro Podróży Joanna Wrocław

Prezes DIT wręczył także okolicznościowe upominki biurom obchodzącym jubileusze działalności.
Nagrodzeni zostali także wyróżniający się agenci Signal-Iduna:

 • Selectholidays Wrocław
 • Biuro Podróży Joanna Wrocław
 • Euro 90 Travel Jelenia Góra
 • Panorama Wrocław
 • Giecewicz Travel Kłodzko

Na konferencji byli obecni przedstawiciele 47 biur zrzeszonych w DIT i zaproszeni przez organizatorów goście honorowi.
Składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom, a gratulacje wszystkim nagrodzonym.