Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizując projekt systemowy pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012”, uruchomił portal internetowy www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl, na którym prezentowane są wyniki przeprowadzonych analiz.

Informacja oryginalna UMWD: w formacie <.pdf>