W dniu 15.04.2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Zebranie miało miejsce w hotelu „Tumski” we Wrocławiu o godzinie 11.15.
W pierwszej części obrad Prezes DIT, Marek Ciechanowski zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z działalności DIT w latach 2007-2010.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie, tym samym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które również zostało przyjęte.
W drugiej części dokonano wyboru nowych władz DIT.
W ich skład weszli:

Prezes: Marek Ciechanowski,
Zarząd:

 • Bronisław Syposz
 • Barbara Zabieglik
 • Barbara Dąbrowska
 • Zbigniew Staniszewski
 • Danuta Nawrocka
 • Edward Giecewicz
 • Bernard Cieślawski
 • Agnieszka Świetlik-Prus

Komisja Rewizyjna:

 • Aleksander Sobera
 • Edward Bieleńko
 • Grażyna Rusin

Obecny w czasie obrad Prezes ITRP Aleksander Giertler złożył nowo wybranym władzom DIT życzenia pomyślności we wszystkich działaniach zmierzajacych do rozwoju turystyki