Pełną parą ruszyły przygotowania do Euro 2012. Pracownicy biur podróży, hoteli i restauracji zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Turystyki uczestniczą w kursach języka angielskiego organizowanych przy wsparciu unijnym.

Utworzono trzy grupy we Wrocławiu i jedną w Jeleniej Górze. Zajęcia odbywają się w siedzibie biura DIT. Po zakończeniu kursu przybędzie nam nowy zastęp specjalistów do obsługi zagranicznych kibiców mistrzostw. Zamiarem władz DIT-u jest aktywne uczestnictwo we wszelkich przygotowaniach do Euro 2012.