Dolnośląsko – Saksońskie Forum Turystyczne odbyło się 27 maja 2010 roku w hotelu Sofitel we Wrocławiu. W ramach forum odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki projektu pt. „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku”. Konferencję zorganizowała Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z Regionalną Szkołą Turystyczną z Polanicy Zdroju. W spotkaniu udział wzięło blisko 140 osób. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00.

Słowo powitalne wygłosili: Pan Wojciech Biliński – Dyrektor Wydziału Turystyki UMWD w zastępstwie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marka Łapińskiego, Pan Bernhard Brasack – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Pan Dirk Hilbert – Burmistrz Drezna, Pan Dr Detlef Hamann – Prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Dreźnie oraz Pan Zbigniew Sebastian – Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Moderację konferencji poprowadziły: Pani Sylwia Lasota – Szef projektów UE w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej wraz z Panią
Julitą Markiewicz-Patkowską – Wice Dyrektor Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Konferencja była podzielona na trzy panele dyskusyjne, w których uczestniczyło po pięć osób. Pierwszy panel dyskusyjny pt. „Strategia Rozwoju Turystycznego Regionów Dolnego Śląska i Saksonii. Wspólny Region Turystyczny Europy Środkowej” moderował Prezes DIG Zbigniew Sebastian. Uczestnikami panelu byli: Dirk Hilbert – Burmistrz Drezna, Dr Detlef Hamann – Prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Dreźnie (IHK Drezno), Jerzy Terlecki – Burmistrz Polanicy Zdroju, Piotr Mazur – Dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Wrocławia oraz Ulf Großmann – Koordynator programu Via Regia. Przed rozpoczęciem dyskusji zaprezentowano film pt. „Co wiemy o naszym sąsiedzie?”, który był sondą uliczną zrealizowaną pośród mieszkańców Drezna i Wrocławia.

Kolejny panel nosił tytuł „Edukacja i kształcenie zawodowe w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Możliwości współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem
i Saksonią.” Moderatorami dyskusji były: Pani Barbara Drożyńska – Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju, która zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Diagnoza potrzeb edukacyjnych
w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku” oraz Pani Sylwia Lasota – Koordynator badań w projekcie. W drugim panelu udział wzięli: Grzegorz Łyczko – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Christian Puppe – Kierownik Oddziału Izby Przemysłowo Handlowej w Goerlitz (IHK Drezno), Andreas Grapatin – Poseł Parlamentu Saksonii w latach 1999 – 2009, doradca biznesowy polsko – niemieckiej szkoły w Goerlitz. Teresa Kazimierska – Wicedyrektor w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz Julita Markiewicz-Patkowska – Wice Dyrektor Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Ostatni panel dyskusyjny pt. Transgraniczna współpraca w branży turystycznej. Fundusze unijne wspierające rozwój usług turystycznych moderował Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki Marek Ciechanowski. W dyskusji udział wzięli: Rajmund Jacek Papiernik – Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Jeffrey Poetzsch – Prezes Stowarzyszenia Turystycznego w Dreźnie, Dariusz Kupiec – Wice Burmistrz Polanicy Zdroju, Andreas Kremp – Hotel Mercure Görlitz, Justyna Ludwin – Prezes Leo Sp. z o.o. Integer/Zamek Kliczków Zamku Kliczków, Fundacja Bory Dolnośląskie i Fundacja Pro Culturae Bono.

Konferencja zakończyła się wnioskami końcowymi oraz wspólną dyskusją wszystkich uczestników na tematy poruszane w panelach dyskusyjnych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz opinii na temat kondycji i perspektyw branży turystycznej na Dolnym Śląsku i w Saksonii, a także możliwością do zapoznania się z problematyką oraz ewentualnymi rozwiązaniami związanymi z systemem kształcenia w branży hotelarsko-gastronomicznej. Z dyskusji wynikało jednoznacznie, że współpraca bilateralna między Dolnym Śląskiem a Saksonią ma duże szanse powodzenia, ale wymaga wielu lat ciężkiej pracy , częstszych spotkań i uruchomienia prawdziwych obustronnych kanałów informacyjnych.