Staraniem Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki 12 sierpnia 2009 roku odbyło się szkolenie o środkach unijnych dla branży turystycznej.
Szkolenie prowadzone było przez specjalistów Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
Temat: „Zasady ubiegania się firm sektora MSP o dotacje na inwestycje w branży turystycznej”.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP), która wdraża adresowaną do przedsiębiorców część RPO WD (Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013), 10 sierpnia ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie. Rejestracja wniosków planowana jest na 14 września.

Nabór dotyczy schematu 1.1.D1 RPO, czyli:
„Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska)” . Do podziału jest 30 milionów euro (w tym 5 mln na inwestycje w gminach pobytowych EURO 2012, które dodatkowo spełnią wymogi UEFA).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotną dotację wysokości do 60 proc. wydatków na np. zakup środków trwałych, materiałów, robót budowlanych, etc. Dofinansowaniu podlegają np. projekty zakładające tworzenie nowej, lub poszerzanie istniejącej oferty turystycznej (produkty i usługi), oraz budowę lub modernizację infrastruktury turystycznej (np. hoteli, pensjonatów, gastronomii…).
W imieniu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego DIP, który znajduje się pod adresem www.dip.dolnyslask.pl – znajdziecie tam Państwo wszystkie informacje o projektach unijnych i metodologii pozyskiwania funduszy.