Dnia 23.06.2009 obradowało Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Spotkanie odbyło się w hotelu SCANDIA. W czasie obrad
udzielono absolutorium Zarządowi DOT, zatwierdzono bilans za 2008 oraz przyjęto plany finansowy, wydawniczy i plan działania 2009. W trakcie krótkiego wystąpienia Prezes DIT Marek Ciechanowski zaproponował aby wspólnymi siłami wszystkich organizacji działających na rzecz turystyki zorganizować spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem roku. Wniosek został zapisany do plany działania DOT na 2009.