8 czerwca 2017 w Sali Konferencyjnej DIG  odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków DIT. Po przyjęciu porządku obrad i wybraniu odpowiednich komisji, kol. Ciechanowski przedstawił sprawozdanie Zarządu DIT za okres maj 2015 do maja 2017. Sprawozdanie finansowe prezentowała Głowna Księgowa wraz ze Skarbnikiem Izby. Następnie  wystąpiła Komisja Rewizyjna DIT ze swoim sprawozdaniem i oceniła  działania […]

Czytaj więcej →

10 czerwca br. odbył się kolejny już egzamin kandydatów trudnego i odpowiedzialnego zawodu pilota i rezydenta biur podróży. Egzamin pomyślnie zdało 10 osób prezentując dobry poziom przygotowania do prowadzenia wycieczek. Wszystkich polecamy biurom podróży zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Turystyki i Izbie Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprosiliśmy także nowych pilotów do Klubu Pilota DIT. Tekst i zdjęcia: […]

Czytaj więcej →

W dniach 19-20.05.2017 r. odbyła się, już po raz siódmy, Turystyczna Majówka, tradycyjnie na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Jej organizatorami byli Dolnośląska Izba Turystyki i Dolnośląska Organizacja Turystyczna.  W czasie imprezy, której patronowali Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Wrocławia, zaprezentowano ofertę biur podróży zrzeszonych w DIT, atrakcje turystyczne Dolnego Śląska i gościnnie Opolską Regionalną Organizację […]

Czytaj więcej →

W terminie 10-14.05.2017 przedstawiciele kilku biur zrzeszonych w DIT uczestniczyli w fam tripie zorganizowanym przez Organizację Turystyczną Umbrii. Zaproszenie do Umbrii było wynikiem kontaktów nawiązanych w czasie Międzynarodowych Targów Turystycznych, które odbyły się w lutym w naszej Hali Stulecia. Delegacja z Umbrii przyjechała tu w poszukiwaniu nowych klientów z Polski. Zachęceni szeroką obecnością polskich turystów […]

Czytaj więcej →