„południk SILESIA”
Klub Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży
Dolnośląskiej Izby Turystyki
im. Leszka Łyszczarka

 

Miło mi Was poinformować, że na mocy uchwały Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki z dnia 21.11.2014 r. powstał „południk SILESIA” Klub Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży. Największa moc jest w ludziach … dlatego skupia on nietuzinkowych pilotów wycieczek oraz rezydentów biur podróży. Doświadczonych, pełnych energii i pasji w działaniu, a najważniejsze uśmiechu. Takim bez wątpienia człowiekiem był nasz patron – Leszek Łyszczarek.

 

„południk SILESIA” ma na celu zrzeszanie, integrację oraz w ramach naszej akademii, podnoszenie kwalifikacji swoich członków – pilotów i rezydentów. Klub działa w ramach Dolnośląskiej Izby Turystyki. Swoją działalnością promuje Województwo dolnośląskie, współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, biurami podróży oraz innymi stowarzyszeniami i klubami zrzeszającymi pilotów wycieczek, rezydentów i przewodników turystycznych.

Zarząd „południk SILESIA” – tymczasowy:

Edward Bieleńko, Magdalena Suska, Celestyna Pawnuk, Bożena Prus, Wiktoria Król – Cieciorowska

 

Działalność statutowa „południk SILESIA” to przede wszystkim:

 • Zrzeszanie pilotów wycieczek i rezydentów, działania mające na celu pozyskanie znaczącej ilości wykwalifikowanych pilotów oraz rezydentów.
 • Promocja turystyczna województwa dolnośląskiego w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz z DOT.
 • Współdziałanie z zarządem DIT, prowadzenie działań promocyjnych DIT i ITRP.
 • Współdziałanie z komisją egzaminacyjną ds. pilotów i przewodników DIT oraz pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu pilota wycieczek.
 • Prowadzenie kalendarza imprez i wydarzeń turystycznych.
 • Współorganizacja przedsięwzięć i działań turystycznych.
 • Organizacja szkoleń, dokształcanie pilotów oraz rezydentów.
 • Służenie fachową wiedzą pilocką innym jednostkom organizacyjnym.
 • Integrowanie środowiska pilotów i rezydentów wraz z organizacją cyklicznych zlotów pilotów i rezydentów.
 • Nawiązanie współpracy z innymi klubami pilotów wycieczek.
 • Prowadzenie aktywnej bazy pilotów i rezydentów, nieodpłatne wysyłanie ofert
  pracy (bank ofert), organizacja mini targów pilockich.
 • Stworzenie bazy partnerów współpracujących z klubem.
 • Stworzenie bazy miejsc noclegowych przyjaznych dzieciom wraz z propozycjami wycieczek.
 • Tworzenie projektów turystycznych (geograficzno – historycznych) gier terenowych oraz ich realizacja dla szkół.
 • Mini wydawnictwo – biuletyn, tworzenie materiałów szkoleniowych.

 

Znajdz nas na Facebooku