To umożliwienie nie tylko profesjonalnej promocji ofert na forum krajowym i międzynarodowym (targi krajowe i zagraniczne, konferencje, workshopy, study tour i różne prezentacje), ale także przekazywanie wiedzy o wydarzeniach w turystyce, zmianach prawnych w legislacji dotyczącej turystyki, pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.
Pakiet korzyści jest cały czas modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb swoich członków.

Aktualne propozycje to między innymi:

 • Reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w DIT i branży turystycznej na forum krajowym i regionalnym
 • Wspólna realizacja projektów wspierających rozwój turystyki z IT RP i Regionalnymi Izbami Turystyki oraz Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Dolnośląską Izbą Gospodarczą
 • Organizacja konferencji i szkoleń poświęconych zagadnieniom branży turystycznej
 • Składanie projektów o dofinansowanie szkoleń dla członków DIT w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Reprezentowanie interesów branży turystycznej przed władzami samorządowymi na różnym szczeblu administracyjnym
 • Przekazywanie wiedzy o wydarzeniach w turystyce oraz zmianach prawnych
 • Stałe monitorowanie zagrożeń występujących w okresie kryzysu gospodarczego
 • Przeciwdziałanie „szarej strefie” w turystyce
 • Opracowywanie stanowiska w kluczowych ustawach dotyczących branży turystycznej
 • Udział na preferencyjnych zasadach w wielu targach turystycznych w Polsce i za granicą – Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu, TOURTEC Jelenia Góra, Międzynarodowe Targi Turystyki Sprzętu Turystycznego Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach
 • Bezpłatne prezentacje materiałów dotyczących hoteli i pensjonatów na stoiskach Informacji Turystycznej – Lotnisko i PKP Wrocław oraz IT Jelenia Góra
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów branżowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 • Link do firmy na stronach internetowych DIT
 • Specjalne zniżki dla członków DIT w Signal Iduna (10% dla organizatorów turystyki)
 • Wydawanie certyfikatów członka Izby Turystyki RP i Dolnośląskiej Izby Turystyki, który jest gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług, rzetelności oraz wiarygodności Firmy
 • Bezpłatny wpis w katalogu DIT
 • Udział w Study Tour- ach

Z wyrazami szacunku
Za Zarząd DIT
Marek Ciechanowski